Algemene voorwaarden

1.  OVEREENKOMST

De op de website aangeboden producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod. Dit kan door de klant worden aanvaard door de gehele bestelprocedure zoals die op de website wordt aangeboden te doorlopen en te voltooien, hetzij rechtstreeks aan De Wijn Ontdekking.


De Wijn Ontdekking behoudt zich het recht voor om de overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.


Aangezien op de website alcohol tot de aangeboden producten behoort, zal in het geval van een bestelling en levering van dit product, de bezorger om een legitimatie vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven.2. Opzeggen, wijzigen of pauzeren.

De aanmelding bij De Wijn Ontdekking dient uiterlijk 7 dagen voor de levering van de eerstvolgende wijn box opgezegd te worden.


Indien opzegging plaatsvind binnen 7 dagen voor levering van de wijn box, zal er nog eenmaal een betaling via automatische incasso plaatsvinden. De klant zal dan ook nog eenmaal de wijn box ontvangen.


Opzeggen kan middels een mail te sturen naar Info@dewijnontdekking.nl


Pauzeren en wijzigen kan middels een mail te sturen naar Info@dewijnontdekking.nl


De automatische incasso zal plaats vinden op of omstreeks de 25e van de maand.


3. Prijzen en betalingen:

Prijzen op de website zijn in Euro’s en inclusief BTW.


De prijzen op de website zijn exclusief verzendkosten. Verzenden binnen een straal van 5km vanaf het vestigingsadres van De Wijn Ontdekking is gratis. Voor verzendingen buiten een straal van 5km hanteren wij een bedrag van €4,95


4. Herroepingsplicht:

Houd rekening met de onderstaande informatie met betrekking tot het wettelijke herroepingsrecht voor gebruikers: Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kan hiervoor ook gebruik maken van het modelformulier hieronder, maar bent hier toe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Als je van jouw herroepingsrecht gebruik maakt, dien je wel te betalen voor de boxen die je al geleverd hebt gekregen tijdens deze veertien dagen.